Quận 6

Ký hiệu sản phẩm:

- Sản phẩm FonKan: Ký hiệu là  F
- Sản phẩm Cốm BabySmile: Ký hiệu là B


DANH SÁCH NHÀ THUỐC BÁN FONKAN, BABYSMILE:


STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ Sản phẩm
1 NT Thanh Châu 1A Tân Hoá, P.14, Q.6, HCM B
2 NT Kim Ngọc 4A Hậu Giang, P.2, Q.6, HCM B
3 NT Á Châu 67A Hậu Giang, P. 5, Q.06 B
4 NT Hoàng Chinh 171(39Lô B) Bình Phú, P.10, Q.6, HCM B